Vørde Gjemnesing!

Trivelig at du tar deg tid til å besøke Gjemnes-siden (Batnfjord-siden). Ideen bak denne siden fikk undertegnde etter å nå ha bodd her i Oslo-bygda i snart tre år. Det hadde seg slik at man stadig møtte eller fikk høre om sambygdinger som av en eller annen god eller mindre god grunn har utvandret (midlertidig ?) fra fagre Nordmøre til den litt mer urbane Tigerstaden.

Interessen for hva denne "truede art" driver med her i byen, og ønsket om å holde en viss kontakt, fikk meg inn på tanken om å lage en hjemmeside der hver enkelt kan registrere seg og gi noen få vitale opplysninger om sin egen person. Siden Internett trolig er kommet for å bli (??), og etter hvert er allemannseie, er dette trolig det mest egnede mediet å få de enkelte inn i "manntalet" (steintavler er visstnok på vei ut).

I begynnelsen av januar ble det arrangert et lite "slutta lag" der undertegnede, Svanhild Blakstad, Marianne og Svein Olav Bjerkeset utvekslet ideer blandet med god kaffe og "nogot attåt". Det ble forfattet en søknad til kulturkontoret i Gjemnes kommune med ønske om økonomiske midler til dekning av utgifter knyttet til domene og serverleie. Opprinnelig var tanken at denne siden skulle forbeholdes Batnfjordinger, men vi ble anmodet om å inkludere hele Gjemnes da sannsynligheten var større for å få støtte. Dersom det allikevel viser seg vi ikke får disse millionene (ha-ha), foreslår jeg at vi går tilbake til original-ideen med Batnfjordinger (de som har kommet seg gjennom barneskolen på Pætn, og fortsatt kan skrive sitt eget navn ........)

Som dere sikkert har forstått er vi bare så vidt i gang. Svein Olav har allerede gjort "manns jobb" og lager stadig nye ting. Han er også relativt fersk innen dette området, men har gått på med friskt mot. Dersom noen av dere har, eller kjenner noen med erfaring på utvikling av slike sider, er det et absolutt ønske at dere melder dere. Vi kan ikke lokke med skyhøye lønninger (noen opsjoner kan vel la seg ordne), men derimot trivelige sammenkomster og alt det kan føre med seg.

Even Blakstad